Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 3 marca 2021

AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku.
BAHOLDING BAH GPW NWZA ws. przyjęcia zmian do polityki wynagrodzeń, wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
BIOMEDLUB BML GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
IFIRMA IFI GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2020 w wysokości 0,05 zł na akcję.
NWAI NWA NC Publikacja raportu za 2020 rok.
OPTEAM OPM GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
PGO PGO GPW Dzień wykupu akcji spółki przez TDJ Equity II sp. z o.o. po cenie 1,45 zł za akcję.
PRAGMAFA PRF GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
REMAK RMK GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
STALEXP STX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
Vivendi VIV.FR Euronext Publikacja raportu za 2020 rok.