Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 27 listopada 2019

KERNEL KER GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
3RGAMES 3RG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
AMICA AMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ARTIFEX ART GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BBIDEV BBD GPW Scalenie akcji w stosunku 10:1.
BEST BST GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
CPGROUP CPG GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Townsend Holding B.V. z 5,84 zł na 6,50 zł za sztukę.
DEKPOL DEK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ENELMED ENE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
FAMUR FMF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
LABOPRINT LAB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
LIVECHAT LVC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
MAKARONPL MAK GPW Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MLSYSTEM MLS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
NOWAGALA CNG GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia umowy o zarządzanie pomiędzy Cerrad sp. z o.o. oraz spółką.
PGO PGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TLTENNIS TLT NC NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu, zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zatwierdzenia strategii spółki.
XTPL XTP GPW Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.