Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 2 kwietnia 2024

HORTICO HOR NC NWZA ws. wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego.
MOVIEGAMES MOV GPW NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
MPAY MPY NC Dzień pierwszego notowania na NC 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P.

środa 3 kwietnia 2024

TAURONPE TPE GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz dokonania zmian w składzie RN.
3RGAMES 3RG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M
ATLANTIS ATS GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całości zysku za rok obrotowy 2022/2023 na kapitał zapasowy spółki.
BRAS BSA NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2023 rok.
ICPD ICD NC Publikacja raportu za 2023 rok.
INTROL INL GPW NWZA ws. zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie skupu akcji własnych INTROL S.A. oraz częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za 2023 rok.
MURAPOL MUR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
PFMEDICAL PFM NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii G i H, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, zmian w ogranie nadzorczym spółki oraz zmian w zarządzie.
PHARMENA PHR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okresy: od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r., od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r., od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r., od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r., od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r., od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy.
WODKAN WOD NC Publikacja raportu za 2023 rok.

czwartek 4 kwietnia 2024

JSW JSW GPW NWZA ws. powołania członka RN XI kadencji, który uzyskał największą liczbę głosów w wyborach uzupełniających wybieranego przez pracowników spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.
PGE PGE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
ARCTIC ATC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
AZTEC AZC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
BRAND24 B24 GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
DROZAPOL DPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
ENERGA ENG GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
GETIN GTN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2023 r. oraz wypłaty dywidendy.
GRUPRACUJ GPP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
SWMANSION SWM NC Publikacja raportu za 2023 rok.
VOXEL VOX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.

piątek 5 kwietnia 2024

ABPL ABE GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
BEST BST GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
BNPPPL BNP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
CCC CCC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
ELKOP EKP GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
HORTICO HOR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
MEXPOLSKA MEX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
NOOBZ NOB NC NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników spółki oraz spółek z jej grupy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
NOVITA NVT GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
ORGANIC ORG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
PEPEES PPS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.