Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 8 kwietnia 2024

ATLANTIS ATS GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z planowanym scaleniem akcji.
CAPTORTX CTX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
FON FON GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z planowanym scaleniem akcji.
GETIN GTN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
HORTICO HOR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
INTROL INL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
JUJUBEE JJB NC NWZA ws. zmiany statutu.

wtorek 9 kwietnia 2024

CFG CFG NC NWZA ws. zmian w RN oraz zmiany statutu.
DROZAPOL DPL GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Drozapol-Profil S.A., Wojciecha Rybkę, Grażynę Rybkę i DP Invest sp. z o.o. z 3,85 zł na 4,10 zł za sztukę.
ECNOLOGY ECN NC NWZA ws. powołania członków RN i zmiany statutu.
GETIN GTN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
INTROL INL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
NOGRVDEV NGD NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.099.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ODLEWNIE ODL GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
PHARMENA PHR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
TRIGGO TGG NC NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E3 oraz akcji serii E4 w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
ULMA ULM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.

środa 10 kwietnia 2024

BUDIMEX BDX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
APLISENS APN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 186.576 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
BIGCHEESE BCS GPW NWZA ws. powołania członka RN.
DATAWALK DAT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
EXCELLENC EXC NC NWZA ws. rozszerzenia przedmiotu działalności spółki tj. zmiany § 6 statutu.
FABRITY FAB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
GPW GPW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
HONEYPAY HPG NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 roku.
PHARMENA PHR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
SNTVERSE SVE GPW Publikacja raportu za 2023 rok.

czwartek 11 kwietnia 2024

CYFRPLSAT CPS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
INGBSK ING GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2023 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
ATLANTIS ATS GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
AUTOPARTN APR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
FON FON GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
INTROL INL GPW Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
KINOPOL KPL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2023 rok.
KRKA KRK GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
PANOVA NVA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
PEKABEX PBX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
POLWAX PWX GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
RAFAMET RAF GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
STALEXP STX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 i wypłaty dywidendy.
VRG VRG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.

piątek 12 kwietnia 2024

ATLANTIS ATS GPW Scalenie akcji w stosunku 30:1.
BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za 2023 rok.
BOGDANKA LWB GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego oraz zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.
FIGENE FIG NC Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
FON FON GPW Scalenie akcji w stosunku 50:1.
GETIN GTN GPW Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
GKSKAT GKS NC Publikacja raportu za 2023 rok.
HORTICO HOR NC Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
LTGAMES LTM NC Publikacja raportu za 2023 rok.
TRIGGO TGG NC Publikacja raportu za 2023 rok.
UNFOLD UNF GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
UNICREDIT UCG GPW WZA
WINVEST WIS GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
XTB XTB GPW NWZA ws. zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz Polityki Przyznawania Wynagrodzeń Zmiennych, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zasad ustalania wynagrodzenia członków RN.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.