Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 3 kwietnia 2024

TAURONPE TPE GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz dokonania zmian w składzie RN.
3RGAMES 3RG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M
ATLANTIS ATS GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całości zysku za rok obrotowy 2022/2023 na kapitał zapasowy spółki.
BRAS BSA NC Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2023 oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2023 rok.
ICPD ICD NC Publikacja raportu za 2023 rok.
INTROL INL GPW NWZA ws. zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie skupu akcji własnych INTROL S.A. oraz częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za 2023 rok.
MURAPOL MUR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
PFMEDICAL PFM NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii G i H, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, zmian w ogranie nadzorczym spółki oraz zmian w zarządzie.
PHARMENA PHR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okresy: od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r., od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r., od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r., od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r., od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r., od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy.
WODKAN WOD NC Publikacja raportu za 2023 rok.