Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 5 kwietnia 2024

ABPL ABE GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
BEST BST GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
BNPPPL BNP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
CCC CCC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
ELKOP EKP GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
HORTICO HOR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
MEXPOLSKA MEX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
NOOBZ NOB NC NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników spółki oraz spółek z jej grupy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
NOVITA NVT GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
ORGANIC ORG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
PEPEES PPS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.