NOOBZ

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 NOOBZ Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 NOOBZ Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
27 czerwca 2024 NOOBZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
12 czerwca 2024 NOOBZ NWZA ws. zmiany w statucie.
31 maja 2024 NOOBZ Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 NOOBZ Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
5 kwietnia 2024 NOOBZ NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników spółki oraz spółek z jej grupy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
14 lutego 2024 NOOBZ Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 NOOBZ Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
14 sierpnia 2023 NOOBZ Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
30 czerwca 2023 NOOBZ ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
31 maja 2023 NOOBZ Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 NOOBZ Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 NOOBZ Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
10 listopada 2022 NOOBZ Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
21 października 2022 NOOBZ Dzień pierwszego notowania na NC 75.068 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
12 sierpnia 2022 NOOBZ Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 NOOBZ ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
31 maja 2022 NOOBZ Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 NOOBZ Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 NOOBZ Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
20 grudnia 2021 NOOBZ NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż akcji spółki Rookiez from Warsaw S.A. oraz zmiany statutu.
12 listopada 2021 NOOBZ Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
13 sierpnia 2021 NOOBZ Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
13 lipca 2021 NOOBZ Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 606.089 akcji serii A, 250.000 akcji serii B, 14.285 akcji serii C, 205.815 akcji serii D, 31.250 akcji serii E, 200.000 akcji serii F, 70.000 akcji serii G.