Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 2 kwietnia 2024

HORTICO HOR NC NWZA ws. wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego.
MOVIEGAMES MOV GPW NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
MPAY MPY NC Dzień pierwszego notowania na NC 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P.