Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 13 marca 2023

ENEA ENA GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
BIOCELTIX BCX GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
DDISTANCE DDI NC Publikacja raportu za 2022 rok.
GAMESBOX GMB NC Publikacja raportu za 2022 rok.
PLANTWEAR PNW NC NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F i G, pozbawienia prawa poboru, ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i RN, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz zmiany statutu.
PLATIGE PLI NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
SPARKVC SPK NC Publikacja raportu za 2022 rok.

wtorek 14 marca 2023

BERLING BRG GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
CAPTORTX CTX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 41.019 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
IFIRMA IFI GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2022 w wysokości 0,40 zł na akcję.
NETWISE NTW NC Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Netwise S.A., Netwise International Sp. z o.o. oraz Jakuba Skałbanię.
NOTORIA NTS NC Dzień pierwszego notowania na NC 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
OTMUCHOW OTM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.823.679 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

środa 15 marca 2023

3RGAMES 3RG GPW NWZA ws. emisji, w celu realizacji programu motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ALUMETAL AML GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
ARTGAMES ARG NC Publikacja raportu za 2022 rok.
ARTIFEX ART GPW NWZA ws. powołania członka RN oraz zmian statutu.
ASSECOBS ABS GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
GREENX GRX GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2022 w wysokości 0,40 zł na akcję.
NGGAMES NGG NC Dzień pierwszego notowania na NC 55.000.000 akcji serii F oraz 15.000.000 akcji serii G.
OUTDOORZY OUT NC Publikacja raportu za 2022 rok.
RAFAKO RFK GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
UNILABGAM UNL NC Publikacja raportu za 2022 rok.
WIRTUALNA WPL GPW Publikacja nieaudytowanych wstępnych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2022.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
E.ON EON.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Telecom Italia TIT.IT Euronext Publikacja raportu za 2022 rok.

czwartek 16 marca 2023

JSW JSW GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń planowanego finansowania dłużnego dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., powiadomienia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu XI kadencji oraz udostępnienie protokołu z tego postępowania.
4MASS 4MS NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.671.444 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
CDA CDA NC Publikacja raportu za 2022 rok.
CFG CFG NC Publikacja raportu za 2022 rok.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2022 rok.
GHYDROGEN GHY NC Publikacja raportu za 2022 rok.
IMAGEPWR IPW NC Publikacja raportu za 2022 rok.
STARWARD STA NC Publikacja raportu za 2022 rok.
FedEx FDX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.

piątek 17 marca 2023

ALIOR ALR GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2022 rok.
AGORA AGO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
AILLERON ALL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ARCHICOM ARH GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ASSECOBS ABS GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ATMGRUPA ATG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
BERLING BRG GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Berling, Dao, Arkton oraz Berling Development po cenie 7 zł za akcję.
BIOMAXIMA BMX GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BIOMEDLUB BML GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
BLOOBER BLO NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
BNPPPL BNP GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
CAVATINA CAV GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
CCC CCC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks WIG20.
COALENERG CLE GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
DATAWALK DAT GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
DEVORAN DEV NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
EXIMIT EXM NC Publikacja raportu za 2022 rok.
GEOTRANS GTS NC Publikacja raportu za 2022 rok.
GETIN GTN GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
GREENX GRX GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
IMCOMPANY IMC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
INSTALKRK INK GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
LMGAMES LMG NC Publikacja raportu za 2022 rok.
MAKARONPL MAK GPW NWZA ws. połączenia Makarony Polskie Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką SAS Sp. z o.o. (dawniej: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”SAS” Andrzej Świderski sp. z o.o.) jako spółką przejmowaną.
MEDICALG MDG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MERCATOR MRC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
MERCATOR MRC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MLPGROUP MLG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
MOSTALZAB MSZ GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za III kwartał roku 2022/2023.
PHN PHN GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
POLMAN PLM NC Publikacja raportu za 2022 rok.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023.
SELENAFM SEL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
SERINUS SEN GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
SPYROSOFT SPR GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
TRUEGS TGS NC Publikacja raportu za 2022 rok.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za 2022 rok.
WITTCHEN WTN GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

sobota 18 marca 2023

MOVGAMVR MVR NC Publikacja raportu za 2022 rok.

niedziela 19 marca 2023

DETGAMES DEG NC Publikacja raportu za 2022 rok.
PATFUND PFD NC Publikacja raportu za 2022 rok.