Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 13 marca 2023

ENEA ENA GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
BIOCELTIX BCX GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
DDISTANCE DDI NC Publikacja raportu za 2022 rok.
GAMESBOX GMB NC Publikacja raportu za 2022 rok.
PLANTWEAR PNW NC NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F i G, pozbawienia prawa poboru, ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i RN, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz zmiany statutu.
PLATIGE PLI NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
PRIME PRA NC Publikacja raportu za 2022 rok.