Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 6 marca 2023

ATLASEST ATL GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
BSH BSH NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CFSA CFS NC Dzień pierwszego notowania na NC 836.348 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EASYCALL ECL NC Publikacja raportu za 2022 rok.
KME KME NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok
PATFUND PFD NC NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
ZPUE PUE GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

wtorek 7 marca 2023

COMPERIA CPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
HUBTECH HUB NC NWZA ws. zmian w składzie RN, uchylenia uchwały nr 6 NWZ z 8 października 2020 r., upoważnienia zarządu do podjęcia działań mających na celu wycofanie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki Inventionbio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, uchylenia uchwały nr 21 ZWZ z 4 lipca 2022 r.
REGNON REG GPW NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, podziału akcji, uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do dokonywania emisji akcji nowych serii w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
STALEXP STX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
SYNERGA SNG NC Publikacja raportu za 2022 rok.

środa 8 marca 2023

ABPL ABE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
GENOMTEC GMT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 794.361 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
Campbell Soup CPB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2022/2023.

czwartek 9 marca 2023

KRUK KRU GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
ETNASOFT ETN NC NWZA ws. zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
SYNEKTIK SNT GPW Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
UNIVERSE UNV NC Publikacja raportu za 2022 rok.
ZAMET ZMT GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022.

piątek 10 marca 2023

PKOBP PKO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
CIECH CIE GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 49 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez KI Chemistry S.a r.l.
FEMTECH FEM NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków RN.
TORPOL TOR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

niedziela 12 marca 2023

DSTREAM DOW NC Publikacja raportu za 2022 rok.