Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 14 marca 2023

BERLING BRG GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
CAPTORTX CTX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 41.019 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
IFIRMA IFI GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2022 w wysokości 0,40 zł na akcję.
NETWISE NTW NC Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Netwise S.A., Netwise International Sp. z o.o. oraz Jakuba Skałbanię.
NOTORIA NTS NC Dzień pierwszego notowania na NC 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
OTMUCHOW OTM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.823.679 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.