Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 11 października 2021

ATLANTIS ATS GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
COGNOR COG GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
LOKATYBUD LBD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
OTMUCHOW OTM GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,63 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tornellon Investments i Kervan International.
PGSSOFT PSW GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
PHARMENA PHR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 153.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
RADPOL RDL GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF S.A.
RAFAKO RFK GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
SKARBIEC SKH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
SOFTBLUE SBE NC Dzień pierwszego notowania na NC 46.801.250 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
TENDERHUT THG NC Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat po cenie emisyjnej na akcje serii D1.

wtorek 12 października 2021

PKOBP PKO GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz oceny odpowiedniości zbiorowej RN.
PZU PZU GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz oceny odpowiedniości zbiorowej RN.
AUGA AUG GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,38 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Baltic Champs Group.
CREOTECH CRI NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 62.752 akcje serii B, 67.300 akcji serii C, 102.000 akcji serii D, 71.000 akcji serii E, 68.000 akcji serii F, 30.180 akcji serii G, 185.000 akcji serii H.
JRHOLDING JRH NC NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu, przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i Regulaminu RN, przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN i Komitetu Audytu, dematerializacji akcji spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW, sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.365 akcji zwykłych na okaziciela.
PROJPRZEM PJP GPW Wypłata dywidendy 0,34 zł na akcję.
RESBUD RES GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
TXM TXM GPW NWZA ws. zmiany statutu.

środa 13 października 2021

CCC CCC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
MEDCAMP MDP NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

czwartek 14 października 2021

LOTOS LTS GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i in.
AUGA AUG GPW NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
CITYSERV CTS GPW NWZA
ESOTIQ EAH GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 19 stycznia 2018 roku.
OPONEO.PL OPN GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki.
PLASMA PSM NC NWZA ws. zmiany statutu oraz uzupełnienia składu RN.
ALCOA AA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Morgan Stanley MS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
U.S. Bancorp USB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
UnitedHealth Group UNH.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

piątek 15 października 2021

SANPL SPL GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok w wysokości 2,16 zł na akcję.
APANET APA NC NWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu i członkom RN, zmian w składzie RN i in.
AUTOSPA ASP NC Publikacja raportu za 2020 rok.
DORADCY24 D24 NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
FINVENTUR FIV NC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
GREENENER GRE NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INTELGSOL IGS NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
LSISOFT LSI GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu za 2020 rok.
ZPUE PUE GPW NWZA ws. połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna oraz zmiany statutu.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.