Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 11 października 2021

ATLANTIS ATS GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
COGNOR COG GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
LOKATYBUD LBD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2021 roku.
OTMUCHOW OTM GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,63 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tornellon Investments i Kervan International.
PGSSOFT PSW GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
PHARMENA PHR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 153.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
RADPOL RDL GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF S.A.
RAFAKO RFK GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
SKARBIEC SKH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
SOFTBLUE SBE NC Dzień pierwszego notowania na NC 46.801.250 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
TENDERHUT THG NC Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat po cenie emisyjnej na akcje serii D1.