Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 18 października 2021

CYFRPLSAT CPS GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cyfrowy Polsat S.A., Reddev Investments Limited oraz Zygmunta Solorza.
APATOR APT GPW NWZA ws. połączenia Apator S.A. z siedzibą w Toruniu jako spółką przejmującą ze spółką zależną Apator Elkomtech S.A. z siedzibą w Łodzi jako spółką przejmowaną.
CELTIC CPD GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, zmian wynagrodzenia członków RN oraz zmiany w składzie RN.
EUROHOLD EHG GPW NWZA
IFSA IFR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.392.701 akcji serii A.
LARQ LRQ GPW NWZA ws. uchylenia i przyjęcia polityki wynagrodzeń, wprowadzenia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru i in.
LUKARDI LUK NC Dzień pierwszego notowania na NC 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B2.
PLANETB2B P2B NC Dzień pierwszego notowania na NC 3.685.650 akcji serii E, 41.779.061 akcji serii G, 3.413.620 akcji serii H, 5.707.000 akcji serii I.
PRAGMAINK PRI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,77 zł na akcję.
VIGOSYS VGO GPW NWZA ws. utworzenia Programu Motywacyjnego, utworzenia kapitału rezerwowego, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów pożyczek z członkami zarządu, zmiany Polityki Wynagrodzeń, zatwierdzenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu RN i in.

wtorek 19 października 2021

BLOOBER BLO NC NWZA ws. zmiany uchwały nr 13 NWZ z 6 listopada 2019 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w celu realizacji programu motywacyjnego, w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
EUROTAX ETX NC NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
NTTSYSTEM NTT GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
POLTREG PTR GPW Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
PRAGMAINK PRI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,77 zł na akcję.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
BNY Mellon BK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Deutsche Börse DB1.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Johnson & Johnson JNJ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Netflix NFLX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Philip Morris International PM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

środa 20 października 2021

ALTA AAT GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
BAHOLDING BAH GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie zastawem należących do spółki udziałów i akcji w spółkach zależnych.
BRAS BSA NC NWZA ws. zmiany w statucie oraz zmian w składzie RN.
KETY KTY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Tesla TSLA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Verizon VZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

czwartek 21 października 2021

AQUABB AQU NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
IIAAV IIA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 euro na akcję.
PARTNER PRN NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
AT&T T.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Barclays BARC.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Mattel MAT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

piątek 22 października 2021

GREENENER GRE NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
IIAAV IIA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 euro na akcję.
INTERFERI INF GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
NWAI NWA NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
SEVENET SEV NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
American Express AXP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
Honeywell HON.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.