Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 4 października 2021

KERNEL KER GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
GLCOSMED GLC GPW NWZA ws. przyjęcia do stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjęcia polityki dot. zasad zatrudniania i wynagradzania członków zarządu i RN, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych oraz zmiany Polityki Różnorodności Global Cosmed S.A.

wtorek 5 października 2021

OTLOG OTS GPW NWZA ws. połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką OT Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i spółką OT Porty Morskie S.A. z siedzibą w Gdańsku.
PULAWY ZAP GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
WIELTON WLT GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,17 zł na akcję.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

środa 6 października 2021

LPP LPP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
LPP LPP GPW Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 225 zł na akcję.
PZU PZU GPW Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.
BLKCHNLAB BTC NC NWZA ws. zmiany uchwały nr 22 WZA z 6 lipca 2021 roku, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
TRUEGS TGS NC NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla członków organów spółki i kluczowych współpracowników na lata 2021 – 2024, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
WORKSERV WSE GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 22 lipca 2021 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
Tesco TSCO.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

czwartek 7 października 2021

SANPL SPL GPW Pierwszy dzień notowań bez zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok w wysokości 2,16 zł na akcję.
GAMEOPS GOP GPW Wypłata dywidendy 0,34 zł na akcję.
OPENFIN OPF GPW NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia pana Piotra Liszcza - członka RN delegowanego do pełnienia obowiązków członka zarządu począwszy od dnia 1 sierpnia 2021 r.
PROVIDENT IPF GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez International Personal Finance plc.
SECOGROUP SWG GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych spółki, przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2022-2024 i in.

piątek 8 października 2021

SANPL SPL GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok w wysokości 2,16 zł na akcję.
GREENENER GRE NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
IFCAPITAL IFC GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
IFSA IFR GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
MODERNCOM MCE NC Dzień pierwszego notowania na NC 148.131.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
MUZA MZA GPW Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
PATFUND PFD NC NWZA ws. połączenia Pixel Crow Games Spółki Akcyjnej ze spółką Pixel Crow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zmiany statutu oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu na NC.
PREFAGRP PFG NC NWZA ws. wyrażenia zgody na wniosek zarządu w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na aktywach spółki.

niedziela 10 października 2021

FON FON GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.