Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 12 października 2021

PKOBP PKO GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz oceny odpowiedniości zbiorowej RN.
PZU PZU GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz oceny odpowiedniości zbiorowej RN.
AUGA AUG GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,38 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Baltic Champs Group.
CREOTECH CRI NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 62.752 akcje serii B, 67.300 akcji serii C, 102.000 akcji serii D, 71.000 akcji serii E, 68.000 akcji serii F, 30.180 akcji serii G, 185.000 akcji serii H.
JRHOLDING JRH NC NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu, przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i Regulaminu RN, przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN i Komitetu Audytu, dematerializacji akcji spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW, sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.365 akcji zwykłych na okaziciela.
PROJPRZEM PJP GPW Wypłata dywidendy 0,34 zł na akcję.
RESBUD RES GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
TXM TXM GPW NWZA ws. zmiany statutu.