TENDERHUT

Data Spółka Wydarzenie
10 listopada 2021 TENDERHUT Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
11 października 2021 TENDERHUT Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat po cenie emisyjnej na akcje serii D1.
1 października 2021 TENDERHUT Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat po cenie emisyjnej na akcje serii D1.
30 września 2021 TENDERHUT Wznowienie oferty publicznej akcji serii D1.
11 sierpnia 2021 TENDERHUT Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
23 lipca 2021 TENDERHUT Zawieszenie oferty publicznej akcji serii D1.
21 lipca 2021 TENDERHUT Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat po cenie maksymalnej na akcje serii D1.
20 lipca 2021 TENDERHUT NWZA ws. udzielenia absolutorium prezesowi zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.
13 lipca 2021 TENDERHUT Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat po cenie maksymalnej na akcje serii D1.
11 maja 2021 TENDERHUT Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
27 kwietnia 2021 TENDERHUT ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
23 kwietnia 2021 TENDERHUT Publikacja raportu za 2020 rok.
20 kwietnia 2021 TENDERHUT Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.010.509 akcji serii B1 i 3.342 akcje serii C1.