TENDERHUT

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 TENDERHUT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 TENDERHUT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
24 czerwca 2024 TENDERHUT ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
29 maja 2024 TENDERHUT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
30 kwietnia 2024 TENDERHUT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
14 marca 2024 TENDERHUT Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje serii H1 w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych
19 lutego 2024 TENDERHUT Wprowadzenie do obrotu na GPW 16.472 akcji zwykłych na okaziciela serii F2.
31 stycznia 2024 TENDERHUT Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje serii H1 w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych
29 stycznia 2024 TENDERHUT Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H1.
11 stycznia 2024 TENDERHUT NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H1 skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), ustalenia dnia poboru na dzień 22 stycznia 2024 oraz zmiany statutu.
22 listopada 2023 TENDERHUT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
2 października 2023 TENDERHUT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
20 czerwca 2023 TENDERHUT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
30 maja 2023 TENDERHUT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 TENDERHUT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
29 listopada 2022 TENDERHUT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
10 listopada 2022 TENDERHUT Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.010.509 akcji serii B1, 3.342 akcje serii C1, 47.526 akcji serii C2, 134.026 akcji serii D1, 60.000 akcji serii E1, 27.268 akcji serii F1, 13.000 akcji serii G1. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
30 sierpnia 2022 TENDERHUT Dzień pierwszego notowania na NC 47.526 akcji serii C2 oraz 60.000 akcji serii E1.
17 sierpnia 2022 TENDERHUT NWZA ws. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej treści zawartej w uchwale nr 7 ZWZ z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału zysku.
12 sierpnia 2022 TENDERHUT Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
16 maja 2022 TENDERHUT Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 TENDERHUT Dzień pierwszego notowania na NC 134.026 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
21 kwietnia 2022 TENDERHUT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
21 marca 2022 TENDERHUT Publikacja raportu za 2021 rok.
10 listopada 2021 TENDERHUT Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
11 października 2021 TENDERHUT Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat po cenie emisyjnej na akcje serii D1.
1 października 2021 TENDERHUT Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat po cenie emisyjnej na akcje serii D1.
30 września 2021 TENDERHUT Wznowienie oferty publicznej akcji serii D1.
11 sierpnia 2021 TENDERHUT Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
23 lipca 2021 TENDERHUT Zawieszenie oferty publicznej akcji serii D1.
21 lipca 2021 TENDERHUT Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat po cenie maksymalnej na akcje serii D1.
20 lipca 2021 TENDERHUT NWZA ws. udzielenia absolutorium prezesowi zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.
13 lipca 2021 TENDERHUT Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat po cenie maksymalnej na akcje serii D1.
11 maja 2021 TENDERHUT Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
27 kwietnia 2021 TENDERHUT ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
23 kwietnia 2021 TENDERHUT Publikacja raportu za 2020 rok.
20 kwietnia 2021 TENDERHUT Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.010.509 akcji serii B1 i 3.342 akcje serii C1.