TENDERHUT

Data Spółka Wydarzenie
22 listopada 2023 TENDERHUT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
2 października 2023 TENDERHUT Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
20 czerwca 2023 TENDERHUT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
30 maja 2023 TENDERHUT Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 kwietnia 2023 TENDERHUT Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 listopada 2022 TENDERHUT Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
10 listopada 2022 TENDERHUT Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.010.509 akcji serii B1, 3.342 akcje serii C1, 47.526 akcji serii C2, 134.026 akcji serii D1, 60.000 akcji serii E1, 27.268 akcji serii F1, 13.000 akcji serii G1. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
30 sierpnia 2022 TENDERHUT Dzień pierwszego notowania na NC 47.526 akcji serii C2 oraz 60.000 akcji serii E1.
17 sierpnia 2022 TENDERHUT NWZA ws. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej treści zawartej w uchwale nr 7 ZWZ z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału zysku.
12 sierpnia 2022 TENDERHUT Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
16 maja 2022 TENDERHUT Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
29 kwietnia 2022 TENDERHUT Dzień pierwszego notowania na NC 134.026 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
21 kwietnia 2022 TENDERHUT ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
21 marca 2022 TENDERHUT Publikacja raportu za 2021 rok.
10 listopada 2021 TENDERHUT Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
11 października 2021 TENDERHUT Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat po cenie emisyjnej na akcje serii D1.
1 października 2021 TENDERHUT Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat po cenie emisyjnej na akcje serii D1.
30 września 2021 TENDERHUT Wznowienie oferty publicznej akcji serii D1.
11 sierpnia 2021 TENDERHUT Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
23 lipca 2021 TENDERHUT Zawieszenie oferty publicznej akcji serii D1.
21 lipca 2021 TENDERHUT Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat po cenie maksymalnej na akcje serii D1.
20 lipca 2021 TENDERHUT NWZA ws. udzielenia absolutorium prezesowi zarządu z wykonywania obowiązków w 2020 roku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.
13 lipca 2021 TENDERHUT Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat po cenie maksymalnej na akcje serii D1.
11 maja 2021 TENDERHUT Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
27 kwietnia 2021 TENDERHUT ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
23 kwietnia 2021 TENDERHUT Publikacja raportu za 2020 rok.
20 kwietnia 2021 TENDERHUT Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.010.509 akcji serii B1 i 3.342 akcje serii C1.