SYNTHOS

Data Spółka Wydarzenie
3 kwietnia 2018 SYNTHOS Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
6 lutego 2018 SYNTHOS NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji), wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu.
19 stycznia 2018 SYNTHOS Dzień wykupu akcji spółki przez FTF Galleon Spółka Akcyjna po cenie 4,93 zł za akcję.
16 stycznia 2018 SYNTHOS Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
29 grudnia 2017 SYNTHOS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG30 i mWIG40.
18 grudnia 2017 SYNTHOS Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,93 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FTF Galleon S.A.
13 grudnia 2017 SYNTHOS Podwyższenie ceny w wezwaniu ogłoszonym przez FTF Galleon S.A. z 4,78 zł do 4,93 zł za sztukę.
17 listopada 2017 SYNTHOS Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,78 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FTF Galleon S.A.
15 listopada 2017 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
20 października 2017 SYNTHOS NWZA ws. zmian w składzie RN IX kadencji oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
29 sierpnia 2017 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
29 maja 2017 SYNTHOS Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
15 maja 2017 SYNTHOS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
12 maja 2017 SYNTHOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
8 maja 2017 SYNTHOS ZWZA ws. m.in. zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy, sposobu podziału zysku za 2016 rok oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, dywidendy za 2016 rok, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu ich umorzenia, wyborów do RN IX kadencji, ustalenia zasada wynagradzania członków RN.
28 kwietnia 2017 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
22 marca 2017 SYNTHOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
28 grudnia 2016 SYNTHOS Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 0,53 zł na akcję.
22 grudnia 2016 SYNTHOS Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 0,53 zł na akcję.
21 grudnia 2016 SYNTHOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,53 zł na akcję.
26 października 2016 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
19 września 2016 SYNTHOS NWZA ws. zmiany przeznaczenia kapitałów zapasowego i rezerwowych, utworzonych z zysków z lat ubiegłych i przeniesienia ich na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy oraz zmiany statutu.
30 sierpnia 2016 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
25 maja 2016 SYNTHOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok oraz wyborów uzupełniających do RN VIII kadencji.
12 maja 2016 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 SYNTHOS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
7 marca 2016 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
13 listopada 2015 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
17 lipca 2015 SYNTHOS Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
2 lipca 2015 SYNTHOS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
1 lipca 2015 SYNTHOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
24 czerwca 2015 SYNTHOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok i wypłaty dywidendy.
14 maja 2015 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
17 marca 2015 SYNTHOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
25 sierpnia 2014 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
15 maja 2014 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
5 maja 2014 SYNTHOS Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
25 kwietnia 2014 SYNTHOS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
23 kwietnia 2014 SYNTHOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
17 kwietnia 2014 SYNTHOS ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, wypłaty dywidendy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
4 marca 2014 SYNTHOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
20 września 2013 SYNTHOS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
30 sierpnia 2013 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
11 lipca 2013 SYNTHOS Wypłata dywidendy 0,26 zł na akcję.
15 maja 2013 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
25 kwietnia 2013 SYNTHOS Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
11 kwietnia 2013 SYNTHOS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,76 zł na akcję.
9 kwietnia 2013 SYNTHOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,76 zł na akcję.
3 kwietnia 2013 SYNTHOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
4 marca 2013 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
13 listopada 2012 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
18 czerwca 2012 SYNTHOS Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
27 kwietnia 2012 SYNTHOS Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
27 kwietnia 2012 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
12 kwietnia 2012 SYNTHOS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
10 kwietnia 2012 SYNTHOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
28 marca 2012 SYNTHOS WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
16 marca 2012 SYNTHOS Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
2 marca 2012 SYNTHOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
15 lipca 2011 SYNTHOS Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
30 czerwca 2011 SYNTHOS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
28 czerwca 2011 SYNTHOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
13 maja 2011 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
9 maja 2011 SYNTHOS WZA
20 marca 2011 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
12 listopada 2010 SYNTHOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.