GINOROSSI

Data Spółka Wydarzenie
29 września 2019 GINOROSSI Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
30 sierpnia 2019 GINOROSSI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
16 lipca 2019 GINOROSSI NWZA ws. w sprawie przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
12 lipca 2019 GINOROSSI Dzień wykupu akcji spółki przez CCC S.A. po cenie 0,55 zł za akcję.
9 lipca 2019 GINOROSSI Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
27 czerwca 2019 GINOROSSI ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
15 maja 2019 GINOROSSI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 GINOROSSI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
20 marca 2019 GINOROSSI NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
15 lutego 2019 GINOROSSI Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez CCC Spółka Akcyjna.
2 stycznia 2019 GINOROSSI Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez CCC Spółka Akcyjna.
9 listopada 2018 GINOROSSI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
28 września 2018 GINOROSSI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
27 czerwca 2018 GINOROSSI ZWZA ws. m.in. pokrycia starty netto za rok obrotowy 2017.
18 maja 2018 GINOROSSI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
10 maja 2018 GINOROSSI NWZA ws. zmiany statutu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
27 kwietnia 2018 GINOROSSI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
17 listopada 2017 GINOROSSI Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
8 września 2017 GINOROSSI Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
31 lipca 2017 GINOROSSI NWZA ws. powołania członków RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
21 czerwca 2017 GINOROSSI ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
18 maja 2017 GINOROSSI Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
7 kwietnia 2017 GINOROSSI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
11 października 2016 GINOROSSI Wprowadzenie do obrotu na GPW 190.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
30 sierpnia 2016 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
15 czerwca 2016 GINOROSSI ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, zmiany uchwały nr 5 NWZ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki oraz kluczowych pracowników spółki albo spółek zależnych.
13 maja 2016 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 GINOROSSI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
18 marca 2016 GINOROSSI Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
16 listopada 2015 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
17 czerwca 2015 GINOROSSI ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014.
15 maja 2015 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 GINOROSSI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
2 marca 2015 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
12 sierpnia 2014 GINOROSSI Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.387.766 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
8 lipca 2014 GINOROSSI NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie i nabycie nieruchomości.
10 czerwca 2014 GINOROSSI ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 GINOROSSI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
3 marca 2014 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
17 grudnia 2013 GINOROSSI NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I, dematerializacji akcji serii I i ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
18 czerwca 2013 GINOROSSI ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
15 maja 2013 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 GINOROSSI Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
16 listopada 2012 GINOROSSI Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.
6 listopada 2012 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
17 sierpnia 2012 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
16 sierpnia 2012 GINOROSSI Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
10 lipca 2012 GINOROSSI Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii H.
3 lipca 2012 GINOROSSI Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii H.
2 lipca 2012 GINOROSSI Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
19 czerwca 2012 GINOROSSI WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2011.
15 maja 2012 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 GINOROSSI Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
31 stycznia 2012 GINOROSSI NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru oraz zmian statutu.
22 grudnia 2011 GINOROSSI NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru, ustalenia zasad wynagradzania członków RN oraz zmian w statucie.
14 listopada 2011 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
15 czerwca 2011 GINOROSSI WZA
11 maja 2011 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
2 maja 2011 GINOROSSI Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
26 kwietnia 2011 GINOROSSI Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
28 lutego 2011 GINOROSSI Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.