Vodafone

Data Spółka Wydarzenie
17 maja 2022 Vodafone Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.
16 listopada 2021 Vodafone Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
18 maja 2021 Vodafone Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
16 listopada 2020 Vodafone Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
12 maja 2020 Vodafone Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
12 listopada 2019 Vodafone Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
14 maja 2019 Vodafone Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
13 listopada 2018 Vodafone Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
15 maja 2018 Vodafone Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
14 listopada 2017 Vodafone Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
16 maja 2017 Vodafone Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
15 listopada 2016 Vodafone Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
17 maja 2016 Vodafone Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
10 listopada 2015 Vodafone Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
19 maja 2015 Vodafone Publikacja raportu za 2014 rok.
11 listopada 2014 Vodafone Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
20 maja 2014 Vodafone Publikacja wstępnego raportu za 2013 rok.
12 listopada 2013 Vodafone Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
21 maja 2013 Vodafone Publikacja wstępnego raportu za 2012 rok.
13 listopada 2012 Vodafone Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
22 maja 2012 Vodafone Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok.
8 listopada 2011 Vodafone Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
17 maja 2011 Vodafone Publikacja wstępnego raportu za 2010 rok.