Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 24 lipca 2013

KRUK KRU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 27.896 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ORANGEPL OPL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PKNORLEN PKN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
AALLIANCE AAS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2012.
ABAK ABK NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BETOMAX BTX NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
CZTOREBKA CZT GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty prywatnej akcji nowej emisji serii F, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
INNOGENE IGN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty / podziału zysku za rok obrotowy 2012.
ISIAG ISG NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
KBJ KBJ NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
KREDYTIN KRI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012/2013.
NEMEX NMX NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H i serii I z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
STANDREW STD NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
Boeing BA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
Caterpillar CAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
Citrix Systems CTXS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
Daimler DAI.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EMC EMC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
Facebook FB.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
Ford F.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GlaxoSmithKline GSK.UK LSE Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
Motorola MSI.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
Qualcomm QCOM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Visa V.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.