Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 24 lutego 2016

ARI ARI NC Dzień pierwszego notowania na NC 2.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
GOODIDEA GDI NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
IDH IDH NC Publikacja raportu za 2015 rok.
LARK LRK GPW Scalenie akcji w stosunku 10:1.
NEWWORLDR NWR GPW Publikacja wstępnego raportu za 2015 rok.
OPONEO.PL OPN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
SKARBIEC SKH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
STARFIT SFI NC NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I oraz K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
SYMBIO SYM NC Zakończenie zapisów na akcje serii I.
Hewlett-Packard HPQ.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
Lowe's LOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.