Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 24 października 2017

DROP DRP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
GPRE GPR GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Asset Managers S.R.L.
MFO MFO GPW Ostatni dzień obrotu na GPW 507.490 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MGAMES MGS NC Początek przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych na akcje serii G.
NEUCA NEU GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN w związku z rezygnacją członków Rady, wyboru nowych członków RN bieżącej kadencji, zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmiany treści statutu.
PARCELTEC PTE NC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SKARBIEC SKH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,62 zł na akcję.
VOTUM VOT GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Bartłomiejem Krupą, z prokurentem Janem Wanem, z prokurentem Tomaszem Stanisławskim, z prokurentem Justyną Halaś oraz zmiany statutu.
3M MMM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Advanced Micro Devices AMD.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
AT&T T.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BASF BAS.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Capital One Financial COF.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Caterpillar CAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
General Motors GM.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Lockheed Martin LMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Logitech LOGI.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
McDonald's MCD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
Texas Instruments TXN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
United Technologies UTX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.