RESBUD

Data Spółka Wydarzenie
29 listopada 2024 RESBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
27 września 2024 RESBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
26 czerwca 2024 RESBUD ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
29 maja 2024 RESBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 RESBUD Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
12 grudnia 2023 RESBUD Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.418.551 akcji serii A oraz 75.454.870 akcji serii A.
29 listopada 2023 RESBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
2 października 2023 RESBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
22 sierpnia 2023 RESBUD NWZA ws. zmiany statutu oraz ustalenia miesięcznego wynagrodzenia członka RN.
28 czerwca 2023 RESBUD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
30 maja 2023 RESBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
2 maja 2023 RESBUD Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
14 kwietnia 2023 RESBUD NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków RN, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmiany depozytu macierzystego dla akcji spółki oraz zmiany statutu.
17 listopada 2022 RESBUD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
30 września 2022 RESBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
12 września 2022 RESBUD NWZA ws. zmiany siedziby spółki i siedziby zarządu spółki i zatwierdzenie przeniesienia siedziby spółki oraz zarządu do Rzeczypospolitej Polskiej, zmiany statutu, wyboru depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji spółki po przeniesieniu siedziby do Polski oraz zmiany składu osobowego RN poprzez powołanie dodatkowych członków RN.
27 maja 2022 RESBUD Dzień ustalenia prawa do akcji bonusowych.
23 maja 2022 RESBUD NWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia raportu okresowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji bonusowej.
2 maja 2022 RESBUD Publikacja skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
10 lutego 2022 RESBUD Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.741.000 akcji.
12 października 2021 RESBUD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
24 września 2021 RESBUD Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
23 kwietnia 2021 RESBUD NWZA ws. wyboru firmy audytorskiej do wykonania audytu sprawozdania finansowego spółki za rok 2020 i 2021.
30 września 2020 RESBUD Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
7 września 2020 RESBUD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
10 sierpnia 2020 RESBUD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
30 czerwca 2020 RESBUD Publikacja raportu za 2019 rok.
30 marca 2020 RESBUD NWZA
7 stycznia 2020 RESBUD NWZA ws. zmiany w statucie spółki, zwiększenia kapitału akcyjnego, odwołania i powołania członków RN.
18 grudnia 2019 RESBUD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w składzie RN.
29 listopada 2019 RESBUD Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
25 listopada 2019 RESBUD NWZA ws. zmiany w statucie spółki, zwiększenia kapitału akcyjnego, odwołania i powołania członków RN.
30 września 2019 RESBUD Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
24 września 2019 RESBUD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
12 sierpnia 2019 RESBUD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
31 maja 2019 RESBUD NWZA ws. przyjęcia rezygnacji członków RN, wyboru nowych członków RN, zmiany w statucie oraz zwiększenia kapitału akcyjnego spółki.
30 maja 2019 RESBUD Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
29 maja 2019 RESBUD Publikacja raportu za 2018 rok.
9 maja 2019 RESBUD NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
1 maja 2019 RESBUD NWZA ws. przyjęcia rezygnacji członków RN, wyboru nowych członków RN, zmiany w statucie oraz zwiększenia kapitału akcyjnego spółki.
5 kwietnia 2019 RESBUD NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
19 listopada 2018 RESBUD Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
19 listopada 2018 RESBUD NWZA ws. zmiany uchwał nr 18 i 22 ZWZ z 30.05.2018r. oraz przyjęcia statutu.
27 sierpnia 2018 RESBUD Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
30 maja 2018 RESBUD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 tj. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.
30 maja 2018 RESBUD Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
26 marca 2018 RESBUD Publikacja raportu za 2017 rok.
3 stycznia 2018 RESBUD NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 26 czerwca 2017r., połączenia RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego RESBUD1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
7 listopada 2017 RESBUD Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
21 sierpnia 2017 RESBUD Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
26 czerwca 2017 RESBUD ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
8 maja 2017 RESBUD Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
13 marca 2017 RESBUD Publikacja raportu za 2016 rok.
13 stycznia 2017 RESBUD Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
12 stycznia 2017 RESBUD Scalenie akcji w stosunku 5:1.
30 grudnia 2016 RESBUD Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
30 grudnia 2016 RESBUD Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
17 listopada 2016 RESBUD NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
14 listopada 2016 RESBUD Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 RESBUD Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.958.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
10 listopada 2016 RESBUD Dzień ostatniego notowania na GPW 3.958.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
23 września 2016 RESBUD Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.958.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
8 sierpnia 2016 RESBUD Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
29 lipca 2016 RESBUD Split akcji w stosunku 1:4.
7 lipca 2016 RESBUD NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany uchwały nr 19 ZWZ z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela.
16 maja 2016 RESBUD Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
29 kwietnia 2016 RESBUD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015r tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 oraz dalszego istnienia spółki.
10 marca 2016 RESBUD Publikacja raportu za 2015 rok.
1 grudnia 2015 RESBUD NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
16 listopada 2015 RESBUD Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 RESBUD Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
29 czerwca 2015 RESBUD ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
15 maja 2015 RESBUD Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
23 marca 2015 RESBUD Publikacja raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 RESBUD Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 RESBUD Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
25 sierpnia 2014 RESBUD NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
20 czerwca 2014 RESBUD Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
16 czerwca 2014 RESBUD ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
15 maja 2014 RESBUD Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 RESBUD Publikacja raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 RESBUD Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 RESBUD Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
14 czerwca 2013 RESBUD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
15 maja 2013 RESBUD Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
21 marca 2013 RESBUD Publikacja raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 RESBUD Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
15 stycznia 2013 RESBUD NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz zmian statutu.
14 grudnia 2012 RESBUD Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
12 listopada 2012 RESBUD Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
27 sierpnia 2012 RESBUD Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
14 czerwca 2012 RESBUD WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych, wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą RESBUD Sp. z o.o. i objęcia w niej 100% udziałów.
11 maja 2012 RESBUD Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
7 maja 2012 RESBUD Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Atlantis S.A.
23 kwietnia 2012 RESBUD Początek zapisów na sprzedaż akcji po 20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Atlantis S.A.
20 kwietnia 2012 RESBUD NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji serii A przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zmian w składzie RN i in.
16 marca 2012 RESBUD Publikacja raportu za 2011 rok.
9 listopada 2011 RESBUD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
24 sierpnia 2011 RESBUD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
18 maja 2011 RESBUD WZA
12 maja 2011 RESBUD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
18 marca 2011 RESBUD Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.