Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 13 stycznia 2017

BUWOG BWO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 160.000 akcji zwykłych na okaziciela.
DANKS DNS NC Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
GREENX GRX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.506.537 akcji zwykłych.
RESBUD RES GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.