Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 15 lipca 2019

ASBIS ASB GPW NWZA ws. upoważnienia dla Rady Dyrektorów do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki.
COMARCH CMR GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
FERRO FRO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,12 zł na akcję.
GEOTRANS GTS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
I3D I3D NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
LABOPRINT LAB GPW Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
OUTDOORZY OUT NC Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
PCM PCM GPW Wypłata dywidendy 0,54 zł na akcję.
PEKABEX PBX GPW Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
PLASMA PSM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
PROPERTYF PLE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok oraz dalszego istnienia spółki.
VEE VEE NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.