Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 2 kwietnia 2014

ASSETUS ASS NC Zakończenie zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru.
AZTEC AZC NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
BAKALLAND BAK GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
BORYSZEW BRS GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
GLOBCITYHD GCH GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 35,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Global City Holdings N.V.
MAKORA MRA NC NWZA ws. uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, uchylenia uchwały nr 6 z dnia 7.11.2013r, sprzedaży spółki hutniczej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o.o., wyrażenia zgody na sprzedaż lub rozwiązanie spółki Huta Szkła Tarnowiec Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
PCM PCM GPW Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PLASTPACK PPC NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
PROLOG PRL NC Publikacja raportu za 2013 rok.
TERMOREX TRR GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.