Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 22 kwietnia 2014

AQUAPOZ AQA NC Publikacja raportu za 2013 rok.
BIOGENED BGD NC Pierwszy dzień notowań na NC 167.370 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 144.764 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
DEVELIA DVL GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN.
FABRYKAKD FKD NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MCLOGIC MCL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2014 roku.
MOLMEDICA MLD NC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MWTRADE MWT GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz przeznaczenia zysku za 2013 rok, wypłaty dywidendy oraz zmian w składzie RN.
NEUCA NEU GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,80 zł na akcję.
OZECAPITAL OZE NC Ostatni dzień notowań na NC 3.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PCM PCM GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
PFH PFH NC Publikacja raportu za 2013 rok.
Amgen AMGN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
AT&T T.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BNY Mellon BK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Comcast CMCSA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Lockheed Martin LMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
McDonald's MCD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
United Technologies UTX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Xerox XRX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.