Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 29 września 2010

ATONHT ATO NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
DZPOLSKA DZP GPW Dzień wykupu akcji spółki przez DZ Bank AG, po cenie 18,68 zł za akcję.
EGB EGB NC Debiut spółki na NC.
IDEON IDE GPW NWZA ws. m.in. emisji obligacji.
INTERBUD ITB GPW Przydział akcji serii E.
OTMUCHOW OTM GPW Debiut spółki na GPW.
PETROLINV OIL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P.