Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 19 kwietnia 2023

KETY KTY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
SANPL SPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 ZWZ z dnia 22 marca 2021 r.
BELEAF BLF NC NWZA ws. zmiany statutu.
BIOERG BER NC NWZA ws. wyboru członka RN.
CREEPYJAR CRJ GPW Publikacja raportu za 2022 rok.
IMPERIO IMP GPW Publikacja raportu za 2022 rok.
RAEN RAE GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 8 NWZ z dnia 21 grudnia 2022 roku, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany w składzie RN, określenia wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
Alcoa AA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
Morgan Stanley MS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
Tesla TSLA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
U.S. Bancorp USB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.