Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

sobota 30 czerwca 2012

AUTOSPA ASP NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
AVATRIX AVT NC WZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2011.
BDF BDF NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
BIOMAX BIM NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
BIOTON BIO GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
DELKO DEL GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
DEVORAN DEV NC WZA ws. m.in. pokrycia straty.
DOMLEK DLK NC WZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2011 tj. za okres od dnia 1.01.2011 do dnia 31.12.2011, emisji warrantów subskrypcyjnych.
EASYCALL ECL NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
FABRFORMY FFO NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, ustanowienia programu motywacyjnego.
FLUID FLD NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2010 i 2011.
FUTURIS FUT NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
INDYGO IDG GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
INTELIWIS ITL NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 roku.
INVICO IVC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 roku.
IPODS IOD NC WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011, przyjęcia programu motywacyjnego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
LIBERTY LTG NC WZA ws. m.in. pokrycia straty / przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
LUXIMA LUX NC WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru.
MFOOD MFD NC WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
POLCOLORIT PLT GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
POZBUD POZ GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
PSWCAPITA PCA NC Publikacja raportu za 2011 rok.
RSY RSY NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SILVANO SFG GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
SPC SPC NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
STARFIT SFI NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
UNITED UTD NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
WASKO WAS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
WBAY WBY NC WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2011 albo przeznaczenia zysku za rok 2011, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
XSYSTEM XSM NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, utworzenia i przeznaczenia kapitału rezerwowego.