BALTONA

Data Spółka Wydarzenie
15 lipca 2020 BALTONA Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
30 czerwca 2020 BALTONA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
25 maja 2020 BALTONA NWZA ws. wycofania akcji spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z obrotu na rynku regulowanym.
6 kwietnia 2020 BALTONA Dzień wykupu akcji spółki przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” po cenie 6,95 zł za akcję.
1 kwietnia 2020 BALTONA Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
26 lutego 2020 BALTONA Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,95 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.
26 lutego 2020 BALTONA NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia liczby członków RN nowej kadencji.
29 listopada 2019 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
25 listopada 2019 BALTONA NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia liczby członków RN nowej kadencji.
6 listopada 2019 BALTONA Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,95 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.
30 września 2019 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 BALTONA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
30 maja 2019 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
30 kwietnia 2019 BALTONA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
29 listopada 2018 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
24 sierpnia 2018 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
26 czerwca 2018 BALTONA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
18 maja 2018 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
6 marca 2018 BALTONA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
29 listopada 2017 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 listopada 2017 BALTONA NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia, zmian w statucie oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
28 sierpnia 2017 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
27 czerwca 2017 BALTONA ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
30 maja 2017 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 BALTONA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
12 kwietnia 2017 BALTONA NWZA ws. zmian w RN.
14 listopada 2016 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
18 maja 2016 BALTONA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 BALTONA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
21 grudnia 2015 BALTONA NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 NWZ z 30 sierpnia 2011, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 12 czerwca 2013 oraz zmiany statutu.
12 listopada 2015 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
18 sierpnia 2015 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
23 czerwca 2015 BALTONA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
14 maja 2015 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 BALTONA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
19 lutego 2015 BALTONA NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 WZA z 16.01.2012 r. oraz zmian w składzie RN.
13 listopada 2014 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
22 sierpnia 2014 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
18 czerwca 2014 BALTONA ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
14 maja 2014 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
19 marca 2014 BALTONA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
28 stycznia 2014 BALTONA NWZA ws. przedstawienia sprawozdania zarządu z realizacji programu skupu akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2013 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
12 czerwca 2013 BALTONA NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H, wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, zmian w składzie RN i zmian w statucie.
15 maja 2013 BALTONA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
23 kwietnia 2013 BALTONA ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012 oraz emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H.
21 marca 2013 BALTONA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
17 stycznia 2013 BALTONA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
15 stycznia 2013 BALTONA Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E.
14 stycznia 2013 BALTONA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
14 listopada 2012 BALTONA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 BALTONA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
22 maja 2012 BALTONA WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 i zmiany zasad rachunkowości na MSR i MSSF.
15 maja 2012 BALTONA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
25 kwietnia 2012 BALTONA WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz przejścia na MSR i MSFF.
2 kwietnia 2012 BALTONA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
28 lutego 2012 BALTONA NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 lutego 2012 BALTONA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
16 stycznia 2012 BALTONA NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na GPW, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
15 listopada 2011 BALTONA Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
30 sierpnia 2011 BALTONA NWZA ws. m.in. wniesienia aportem do Efektywnego Centrum Usług Operacyjnych Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru.
16 sierpnia 2011 BALTONA Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
4 lipca 2011 BALTONA Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
30 czerwca 2011 BALTONA Debiut spółki na NC.