JAGO

Data Spółka Wydarzenie
31 sierpnia 2012 JAGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
15 maja 2012 JAGO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 JAGO Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
28 grudnia 2011 JAGO NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I oraz zmiany statutu.
7 grudnia 2011 JAGO NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
14 listopada 2011 JAGO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
5 października 2011 JAGO Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland.
31 sierpnia 2011 JAGO Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 sierpnia 2011 JAGO Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G i H.
16 sierpnia 2011 JAGO NWZA ws. zmiany uchwały 4/05/2011 NWZA z 5 maja 2011, rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
30 czerwca 2011 JAGO WZA
30 maja 2011 JAGO Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
16 maja 2011 JAGO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
5 maja 2011 JAGO NWZA ws. zmiany statutu.
2 maja 2011 JAGO Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
6 kwietnia 2011 JAGO NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie (poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego) zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyboru członka rady nadzorczej oraz zmiany statutu.
28 lutego 2011 JAGO Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
10 listopada 2010 JAGO NWZA