AIRWAY

Data Spółka Wydarzenie
22 listopada 2024 AIRWAY Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
30 września 2024 AIRWAY Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
28 czerwca 2024 AIRWAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2023 oraz dalszego istnienia spółki.
27 maja 2024 AIRWAY Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
24 kwietnia 2024 AIRWAY Publikacja raportu za 2023 rok.
18 grudnia 2023 AIRWAY NWZA ws. zmiany statutu i upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
31 października 2023 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
25 września 2023 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
8 września 2023 AIRWAY NWZA ws. odwołania i powołania członka RN.
29 czerwca 2023 AIRWAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
25 maja 2023 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
25 kwietnia 2023 AIRWAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
21 listopada 2022 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
19 października 2022 AIRWAY NWZA ws. zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz powołania członka RN.
16 września 2022 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
23 czerwca 2022 AIRWAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2021.
16 maja 2022 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
2 maja 2022 AIRWAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
17 grudnia 2021 AIRWAY Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
29 listopada 2021 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
30 września 2021 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
29 czerwca 2021 AIRWAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2020.
17 maja 2021 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
19 kwietnia 2021 AIRWAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
23 listopada 2020 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
30 września 2020 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 AIRWAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2019.
22 lipca 2020 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
25 czerwca 2020 AIRWAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
1 czerwca 2020 AIRWAY NWZA ws. wyrażenia zgody na postanowienia i warunki przewidziane umową o ustanowienie Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Rzeczy i Praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki oraz wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie przez spółkę w/w umowy.
22 listopada 2019 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
20 września 2019 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 AIRWAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2018.
27 maja 2019 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
26 kwietnia 2019 AIRWAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
1 października 2018 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
27 czerwca 2018 AIRWAY ZWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, pokrycia pozostałych strat historycznie poniesionych w latach poprzednich, pokrycia ujemnego kapitału z połączenia pod wspólną kontrolą, utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie przyszłych strat.
16 maja 2018 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
4 kwietnia 2018 AIRWAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
27 grudnia 2017 AIRWAY NWZA ws. zmian w składzie RN.
17 listopada 2017 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
14 września 2017 AIRWAY NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Airway Medix S.A.
8 września 2017 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
30 czerwca 2017 AIRWAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2016.
19 maja 2017 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
5 kwietnia 2017 AIRWAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
3 kwietnia 2017 AIRWAY Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
13 grudnia 2016 AIRWAY NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2016 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
24 sierpnia 2016 AIRWAY Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
10 sierpnia 2016 AIRWAY Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
29 czerwca 2016 AIRWAY ZWZA ws.m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2015.
27 maja 2016 AIRWAY Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
24 maja 2016 AIRWAY Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 43.518.444 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii A i B.
23 maja 2016 AIRWAY Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
19 maja 2016 AIRWAY NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 4.900.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w okresie do 19 maja 2019 r. w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 4.000.000,00 zł.
13 maja 2016 AIRWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
4 kwietnia 2016 AIRWAY Dzień pierwszego notowania na NC 43.518.444 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
4 kwietnia 2016 AIRWAY Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 marca 2016 AIRWAY NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
15 lutego 2016 AIRWAY Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 AIRWAY Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
25 sierpnia 2015 AIRWAY NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, zmiany statutu, uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej.
12 sierpnia 2015 AIRWAY Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
29 czerwca 2015 AIRWAY ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kooczącym się 31 grudnia 2014 roku.
5 czerwca 2015 AIRWAY Publikacja raportu za 2014 rok.
21 maja 2015 AIRWAY NWZA ws. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 25 września 2013r. do 31 grudnia 2014r.
11 maja 2015 AIRWAY Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
11 lutego 2015 AIRWAY Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
21 stycznia 2015 AIRWAY Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
17 grudnia 2014 AIRWAY Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.