Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 3 sierpnia 2011

PEKAO PEO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
AGORA AGO GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
AKCEPTFIN AFC NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EMPORIUM EMR NC Debiut spółki na NC.
FORTE FTE GPW Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
IDEON IDE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
MBANK MBK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
MINOX MNX NC NWZA ws. wyrażenia zgody na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego, wyrażenia zgody na zakup udziałów w spółce oraz udzielenia absolutorium dla członka zarządu za rok 2010.
MORIZON MZN GPW Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
NOVAKBM KBM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 euro na akcję.
ORIONINV ORN GPW NWZA ws. zmian w statucie.
POSITIVE POS NC WZA
SFINKS SFS GPW NWZA ws. zmiany w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
VIDIS VDS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,067 zł na akcję.
WIKANA WIK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
YARRL YRL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
Comcast CMCSA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
Societe Generale GLE.FR Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
Time Warner TWX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
Unicredit Group UCG.IT Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.