Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 15 lipca 2024

BIGCHEESE BCS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,45 zł na akcję.
BIOCELTIX BCX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 795.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
EUROSNACK ECK NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
IZOLACJA IZO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
REDDEV RDS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podwyższenia podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych w trybie subskrypcji zamkniętej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych dla prezesa zarządu oraz zmian w statucie.
SFD SFD NC Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
TOWERINV TOW GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D i E, w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
VIDIS VDS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2022/2023.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.