Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 20 stycznia 2017

POLINW PIS NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
QUANTUM QNT GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 9 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Minvesta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
SFINKS SFS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.12.2015 do 31.12.2016.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.