Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 27 lipca 2011

ORANGEPL OPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
SANPL SPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ADVADIS ADS GPW NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
ATMGRUPA ATG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
AVTECH AAE NC Debiut spółki na NC.
BOGDANKA LWB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,40 zł na akcję.
DEKTRA DKR NC Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DUON DUO GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,16 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PBG SA.
GKSKAT GKS NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GPW GPW GPW Wypłata dywidendy 3,21 zł na akcję.
HAWE HWE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
PELION PEL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O1 i O2.
RCUNION RCU NC NWZA ws. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zmian w składzie rady nadzorczej.
SFINKS SFS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
TOYA TOA GPW Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
VCP VCP NC WZA
ArcelorMittal MT.LU Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
Banco Santander SANTA.ES Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
BMC Software BMC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
Boeing BA.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
Citrix Systems CTXS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ConocoPhillips COP.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
Dow Chemical DOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
Logitech LOGI.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SAP SAP.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
Visa V.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011.