Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 6 lutego 2018

DDISTANCE DDI NC Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
FARM51 F51 NC Dzień pierwszego notowania na NC 94.800 akcji serii A oraz 1.000.000 akcji serii F.
MFOOD MFD NC NWZA ws. zatwierdzenia dokonanej przez RN kooptacji nowego członka w osobie Pani Ady Krystyny Kluzek, zmian w składzie RN, ustalenia liczby osób wchodzących w skład zarządu oraz powołania drugiego członka zarządu spółki.
MMAKERS MMF NC NWZA ws. przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN i zarządu, upoważnienia RN do dookreślenia kwoty wynagrodzenia stałego dla poszczególnych członków zarządu oraz opracowania wzoru kontraktu menadżerskiego, jak również indywidualnych propozycji rozwiązania dotychczasowych umów o pracę członków zarządu, powołania członka RN.
NEUCA NEU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
PIXELCROW PIX NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SYNTHOS SNS GPW NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji), wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu.
WDX WDX GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 14,88 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez WOHO Holdings Limited, Dariusza Bąkowskiego i Sławomira Bąkowskiego.
BNP Paribas BNP.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
General Motors GM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
Walt Disney DIS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.