Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 23 października 2017

KERNEL KER GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
AMBRA AMB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
BUWOG BWO GPW Wypłata dywidendy 0,69 euro na akcję.
EGB EGB NC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EXCELLENC EXC NC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GETBACK GBK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
IDEABANK IDA GPW NWZA ws. zmiany statutu.
SAKANA SKN NC NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
SAPLING SAP NC NWZA ws. zmiany statutu, zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki oraz powołania członka RN.
SPAC1 SP1 NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w 2016 roku oraz dalszego istnienia spółki.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.