Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 15 października 2021

SANPL SPL GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok w wysokości 2,16 zł na akcję.
APANET APA NC NWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu i członkom RN, zmian w składzie RN i in.
AUTOSPA ASP NC Publikacja raportu za 2020 rok.
DORADCY24 D24 NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
FINVENTUR FIV NC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
GREENENER GRE NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INTELGSOL IGS NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
LSISOFT LSI GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu za 2020 rok.
ZPUE PUE GPW NWZA ws. połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna oraz zmiany statutu.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.