Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 2 sierpnia 2013

AEDES AED NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
APOLLO APC NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
CODEMEDIA COD NC NWZA ws. przekształcenia Codemedia S.A. w spółkę komandytowo-akcyjną pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.
MAXIMUS MAX NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
NOVAVIS NVV NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
STAPORKOW ZUK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
TRUEGS TGS NC Pierwszy dzień notowań na NC 626.718 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Allianz ALV.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
AXA CS.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
Berkshire Hathaway BRKA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
Chevron CVX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.