Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 19 października 2020

GTC GTC GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,76 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
PLAY PLY GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Iliad S.A.
ATM ATM GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
CFI CFI GPW NWZA ws. przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A."
DROP DRP GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
EFEKT EFK GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3 NWZA z 02.07.2020, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii FF realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz RN.
EFIXDM EFX NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.200 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
KOFAMA KFM NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
LARQ LRQ GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
MOBRUK MBR NC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

wtorek 20 października 2020

EUROCASH EUR GPW NWZA ws. powołania członka RN, połączenia Eurocash S.A. i DEF sp. z o.o., uchylenia uchwał w sprawie Programów Motywacyjnych i Premiowych dla Pracowników.
7LEVELS 7LV NC Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii D.
ACKERMAN ACK NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
AMBRA AMB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019/2020.
FERRO FRO GPW Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
GRODNO GRN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
IDEABANK IDA GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany uchwały nr 3 NWZ z 7 lipca 2020.
NTTSYSTEM NTT GPW Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
PBGAMES PBT NC Dzień pierwszego notowania na NC 4.000.000 akcji serii A1 oraz 100.600 akcji serii D.
POLWAX PWX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PRAIRIE PDZ GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 16.080.000 akcji zwykłych.
Lockheed Martin LMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Logitech LOGI.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.
Netflix NFLX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Philip Morris International PM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Texas Instruments TXN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Travelers TRV.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

środa 21 października 2020

DEVORAN DEV NC NWZA ws. podziału akcji, zmiany statutu, zmian w składzie RN, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego.
ELEMENTAL EMT GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,42 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Macieja Rogalińskiego, Terra Recycling, Tesla Recycling, EFF, JJR Invest i Delpia Investments.
HARPER HRP GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2020 do 31.03.2021.
KETY KTY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PROCAD PRD GPW NWZA ws. przyjęcia programu skupu akcji własnych oraz przeznaczenia na ten cel środków pozostających na funduszu rezerwowym utworzonym w celu przeprowadzenia skupu akcji własnych ustanowionego uchwałą ZWZ z 9 lipca 2020 roku.
TSGAMES TEN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.066 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
Tesla TSLA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Verizon VZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Xilinx XLNX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

czwartek 22 października 2020

CYFRPLSAT CPS GPW Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 0,35 zł na akcję.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
KOGENERA KGN GPW NWZA ws. zmian w RN.
PARTNER PRN NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
PBSFINANSE PBF GPW NWZA ws. powołania członków RN, zmian w statucie, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków RN oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
PRAGMAFA PRF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,90 zł na akcję.
SOFTBLUE SBE NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu – prezesem zarządu.
AT&T T.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Capital One Financial COF.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Citrix Systems CTXS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Coca-Cola KO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Mattel MAT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

piątek 23 października 2020

CCTOOLS CCT NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
INTERFERI INF GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
INTROL INL GPW Wypłata dywidendy 0,38 zł na akcję.
MAKARONPL MAK GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 172 akcji zwykłych na okaziciela.
NEXITY NXG GPW Początek notowań spółki EVEREST (EVE) pod nazwą NEXITY (NXG) w związku ze zmianą firmy.
PRAGMAFA PRF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,90 zł na akcję.
SEVENET SEV NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
TIM TIM GPW NWZA ws. zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjęcia programu motywacyjnego, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiany statutu, wynagrodzenia dla członków RN oraz członków Komitetu Audytu.
American Express AXP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Barclays BARC.UK LSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Daimler DAI.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

niedziela 25 października 2020

SILESIA SSO NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.