BUDOPOL

Data Spółka Wydarzenie
9 grudnia 2019 BUDOPOL Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z uprawomocnieniem się postanowienia sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki.
14 listopada 2017 BUDOPOL Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 BUDOPOL Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
26 czerwca 2017 BUDOPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
12 maja 2017 BUDOPOL Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
28 kwietnia 2017 BUDOPOL Publikacja raportu za 2016 rok.
14 marca 2017 BUDOPOL Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 BUDOPOL Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 BUDOPOL Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
27 czerwca 2016 BUDOPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz NWZA ws. powołania nowego składu RN.
30 maja 2016 BUDOPOL NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN oraz scalenia akcji w kapitale zakładowym spółki.
13 maja 2016 BUDOPOL Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
28 kwietnia 2016 BUDOPOL Publikacja raportu za 2015 rok.
31 marca 2016 BUDOPOL NWZA ws. zmiany w składzie RN.
30 marca 2016 BUDOPOL NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN, wyłączenia prawa poboru akcji nowej serii, podwyższenia kapitału zakładowego drodze emisji zwykłych akcji nowej serii oraz zmiany statutu.
25 lutego 2016 BUDOPOL NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN, zmiany statutu oraz uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 7 lipca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
30 grudnia 2015 BUDOPOL NWZA ws. powołania nowego składu RN.
13 listopada 2015 BUDOPOL Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 BUDOPOL Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
14 maja 2015 BUDOPOL Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 BUDOPOL Publikacja raportu za 2014 rok.
7 listopada 2014 BUDOPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
27 sierpnia 2014 BUDOPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
7 lipca 2014 BUDOPOL NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej oferty akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji akcji serii K i warrantów subskrypcyjnych serii K z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
5 czerwca 2014 BUDOPOL NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej oferty nie więcej niż 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 akcji serii K i emisji warrantów subskrypcyjnych serii K z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
14 maja 2014 BUDOPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
3 kwietnia 2014 BUDOPOL ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN z działalności oraz pokrycia straty za 2013r, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu.
27 lutego 2014 BUDOPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 BUDOPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
27 sierpnia 2013 BUDOPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
22 lipca 2013 BUDOPOL NWZA ws. kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, scalenia (połączenia) akcji oraz zmian w składzie RN.
27 maja 2013 BUDOPOL NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 maja 2013 BUDOPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
12 kwietnia 2013 BUDOPOL ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego / pokrycia straty za 2012 rok.
20 marca 2013 BUDOPOL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
31 października 2012 BUDOPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
28 września 2012 BUDOPOL Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-budownictwo.
31 sierpnia 2012 BUDOPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
19 czerwca 2012 BUDOPOL WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2011 roku.
26 kwietnia 2012 BUDOPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
14 marca 2012 BUDOPOL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
27 października 2011 BUDOPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
17 sierpnia 2011 BUDOPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
4 maja 2011 BUDOPOL Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
30 marca 2011 BUDOPOL WZA
3 marca 2011 BUDOPOL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
2 listopada 2010 BUDOPOL Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.