TVN

Data Spółka Wydarzenie
6 października 2015 TVN Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW, na wniosek spółki.
29 września 2015 TVN NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji serii F z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
28 września 2015 TVN Dzień wykupu akcji spółki przez Southbank Media Limited po cenie 20 zł za akcję.
23 września 2015 TVN Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
8 września 2015 TVN Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40, WIG30, WIG30TR, WIG, WIG-Poland oraz WIG-media.
24 sierpnia 2015 TVN Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Southbank Media Limited.
4 sierpnia 2015 TVN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
24 lipca 2015 TVN Początek zapisów na sprzedaż akcji po 20,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Southbank Media Limited.
3 lipca 2015 TVN Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
1 lipca 2015 TVN NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
19 czerwca 2015 TVN Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
18 czerwca 2015 TVN Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
12 czerwca 2015 TVN ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
5 maja 2015 TVN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
6 lutego 2015 TVN Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2014 rok.
28 listopada 2014 TVN Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TVN S.A.
17 listopada 2014 TVN Początek zapisów na sprzedaż akcji po 20,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TVN S.A.
6 listopada 2014 TVN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
27 sierpnia 2014 TVN Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał oraz I półrocze 2014 roku.
14 maja 2014 TVN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
11 kwietnia 2014 TVN ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i pokrycia straty za 2013r, oraz zmiany statutu.
13 lutego 2014 TVN Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2013 rok.
8 listopada 2013 TVN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
5 listopada 2013 TVN Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
20 września 2013 TVN Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
22 sierpnia 2013 TVN Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
8 maja 2013 TVN Wypłata dywidendy 0,29 zł na akcję.
8 maja 2013 TVN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
22 kwietnia 2013 TVN Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,64 zł na akcję.
18 kwietnia 2013 TVN Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,64 zł na akcję.
15 kwietnia 2013 TVN ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012, wypłaty dywidendy, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15 marca 2013 TVN Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
28 lutego 2013 TVN Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2012 rok.
30 listopada 2012 TVN NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
7 listopada 2012 TVN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
9 sierpnia 2012 TVN Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał oraz I półrocze 2012 roku.
11 maja 2012 TVN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
7 maja 2012 TVN Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
16 kwietnia 2012 TVN Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
12 kwietnia 2012 TVN Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
30 marca 2012 TVN WZA ws. m.in. wypłaty dywidendy.
15 lutego 2012 TVN Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2011 rok.
15 listopada 2011 TVN NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
10 listopada 2011 TVN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
11 sierpnia 2011 TVN Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał oraz I półrocze 2011 roku.
12 maja 2011 TVN Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
5 maja 2011 TVN Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
18 kwietnia 2011 TVN Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
30 marca 2011 TVN WZA
22 lutego 2011 TVN Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2010 rok.
26 października 2010 TVN Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.