JJAUTO

Data Spółka Wydarzenie
6 maja 2021 JJAUTO Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
18 czerwca 2014 JJAUTO Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 8.100.240 akcji zwykłych na okaziciela.
3 czerwca 2014 JJAUTO Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów detalicznych oraz instytucjonalnych.
19 maja 2014 JJAUTO Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów detalicznych oraz instytucjonalnych.