ECARD

Data Spółka Wydarzenie
2 lutego 2016 ECARD Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
23 listopada 2015 ECARD NWZA ws. przywrócenia akcjom serii AA formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.
5 listopada 2015 ECARD Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
22 października 2015 ECARD Dzień wykupu akcji spółki przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty po cenie 4,00 zł za akcję.
19 października 2015 ECARD Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
21 września 2015 ECARD Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
21 sierpnia 2015 ECARD Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
23 czerwca 2015 ECARD ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
8 maja 2015 ECARD Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
15 kwietnia 2015 ECARD Publikacja raportu za 2014 rok.
27 lutego 2015 ECARD Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
6 listopada 2014 ECARD Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
25 września 2014 ECARD Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
24 września 2014 ECARD Scalenie akcji w stosunku 8:1.
17 września 2014 ECARD Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
11 września 2014 ECARD Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
22 sierpnia 2014 ECARD Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
18 czerwca 2014 ECARD ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
9 maja 2014 ECARD Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
17 kwietnia 2014 ECARD Publikacja raportu za 2013 rok.
27 lutego 2014 ECARD Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
7 listopada 2013 ECARD Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
22 sierpnia 2013 ECARD Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
20 czerwca 2013 ECARD ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
9 maja 2013 ECARD Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
17 kwietnia 2013 ECARD Publikacja raportu za 2012 rok.
28 lutego 2013 ECARD Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
7 listopada 2012 ECARD Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
22 sierpnia 2012 ECARD Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
20 czerwca 2012 ECARD WZA ws. m.in. pokrycia straty.
10 maja 2012 ECARD Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
19 kwietnia 2012 ECARD Publikacja raportu za 2011 rok.
12 marca 2012 ECARD NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty oraz upoważnienia RN do sporządzenia tekstu jednolitego statutu.
23 lutego 2012 ECARD Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
7 listopada 2011 ECARD Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
24 sierpnia 2011 ECARD Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 ECARD WZA
12 maja 2011 ECARD Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
21 kwietnia 2011 ECARD Publikacja raportu za 2010 rok.
22 lutego 2011 ECARD Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
15 listopada 2010 ECARD NWZA