CHEMOS

Data Spółka Wydarzenie
11 marca 2020 CHEMOS Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
25 marca 2019 CHEMOS NWZA ws. przyjęcia programu naprawczego spółki, zmian umowy spółki, odwołania i powołania członków RN.
18 lipca 2018 CHEMOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
28 maja 2018 CHEMOS NWZA ws. przyjęcia rezygnacji członków RN oraz powołania w skład RN.
21 maja 2018 CHEMOS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
9 lutego 2018 CHEMOS Wprowadzenie do obrotu na GPW 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
15 grudnia 2017 CHEMOS Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
24 listopada 2017 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
22 września 2017 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
24 sierpnia 2017 CHEMOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
26 maja 2017 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
27 kwietnia 2017 CHEMOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
27 lutego 2017 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
14 listopada 2016 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
26 września 2016 CHEMOS NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru.
29 sierpnia 2016 CHEMOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
8 sierpnia 2016 CHEMOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
13 maja 2016 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
25 kwietnia 2016 CHEMOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
29 lutego 2016 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
13 listopada 2015 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
3 listopada 2015 CHEMOS NWZA ws. przyjęcia rezygnacji członka RN oraz powołania w skład RN.
28 sierpnia 2015 CHEMOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
23 czerwca 2015 CHEMOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
15 maja 2015 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
29 kwietnia 2015 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
27 lutego 2015 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
13 listopada 2014 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 CHEMOS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
11 czerwca 2014 CHEMOS Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
10 czerwca 2014 CHEMOS Scalenie akcji w stosunku 8:1.
5 czerwca 2014 CHEMOS ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
30 maja 2014 CHEMOS Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
26 maja 2014 CHEMOS Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
15 maja 2014 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
29 kwietnia 2014 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
31 marca 2014 CHEMOS Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
25 marca 2014 CHEMOS NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
27 lutego 2014 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku.
27 czerwca 2013 CHEMOS ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
15 maja 2013 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
29 kwietnia 2013 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
26 lutego 2013 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
7 września 2012 CHEMOS Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
10 sierpnia 2012 CHEMOS Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
23 lipca 2012 CHEMOS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
19 lipca 2012 CHEMOS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
28 czerwca 2012 CHEMOS WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011.
16 marca 2012 CHEMOS Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
14 listopada 2011 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
14 czerwca 2011 CHEMOS WZA
16 maja 2011 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
7 grudnia 2010 CHEMOS Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
15 listopada 2010 CHEMOS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.