Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 16 października 2019

AMBRA AMB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018/2019.
ARTGAMES ARG NC NWZA ws. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru.
NTTSYSTEM NTT GPW Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
SELVITA SLV GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
STARFIT SFI NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
XTPL XTP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 78.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
Alcoa AA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BNY Mellon BK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
Netflix NFLX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
U.S. Bancorp USB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.